Visit citrix.nl

Een veilig, door de IT goedgekeurd alternatief voor persoonlijke filesharing binnen de organisatie

Bestanden en gegevens zijn altijd in beweging. Ook al zijn de bedoelingen nog zo goed, voor het delen van gegevens gebruiken medewerkers vaak de meest onveilige filesharingdiensten.

Vul het formulier in voor onze gratis aanbieding.