Visit citrix.nl

Externe toegang voor transport

Externe omgevingen worden mobiele Workspaces met online en offline toegang tot apps en gegevens.

Bekijk hoe dit alpine treinsysteem Citrix gebruikte om hun mobiliteitsstrategie te ontwikkelen en innoveren.

 

Volg ons op